Bachelor and Master theses220px-Flag_of_the_Netherlands_svg.pngBelow, you can find an overview of several Bachelor (BA) and Master (MA) theses, which were written within the Hearing Minds project by students of the VU University Amsterdam. More information and the PDF versions of most of the theses are accessible through the online VU thesis database

To access the PDF-files, you will need the program Adobe Reader or a similar program that enables you to open PDF-files. You can download Adobe Reader here, for free.


2015
 • Feuth, E.G.M. (2015, MA). Een talig gebalanceerde kinderzinnentest voor Nederlandssprekende kinderen. Read more...
 • Groot, F.E. (2015, MA). Spraakaudiometrie voor Nederlandstalige jonge kinderen: een frasetest. Read more...

2014
 • Berckmoes, R.M. (2014, MA). Een nieuwe spraakaudiometrische zinnentest voor het Nederlandse taalgebied. Read more...
 • Bruins, Y.P.F. (2014, MA). Taalverwerking in beeld: Een nieuwe test om met de eye-tracker het precieze tijdstip van spraakverstaan te kunnen meten. Read more...
 • Duijn, S. van. (2014, BA). Spraakperceptie in de ouderwordende bevolking met een gehoorbeperking. [PDF]
 • Graaf, W.E. de. (2014, MA). Foneemidentificatie bij kinderen: De rol van cognitie en talige complexiteit in spraakperceptie in verschillende luistercondities bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Read more...
 • Heres Diddens, H. (2014, MA). Spraakperceptie in ruis van kinderen met een specifieke taalstoornis. Read more...
 • Knijff, E.C. van. (2014, MA). Phoneme recognition in noise: The influence of age, hearing loss, complexity and inhibitory control. Read more...
 • Lange, C.Y. de. (2014, BA). Ouderdomsslechthorendheid en dementie: Literatuurstudie over de onderlinge invloed. [PDF]

2013
 • Bakker, L. (2013, BA). De gesproken taalontwikkeling van gehoorgestoorde kinderen met ADHD: Invloed op fonologie, morfologie, syntaxis en vocabulaire. [PDF]
 • Bevenlander, A. (2013, MA). Zien wat je hoort: Een nieuwe test om het spraakverstaan te onderzoeken. Read more...
 • Ouden, L.H. van den. (2013, MA). Het effect van ruis op de perceptie van fonetische kenmerken bij kinderen met een cochleair implantaat. Read more...

2012
 • Lee, A.C.M. van der. (2012, MA). Fonologische ontwikkeling meten bij 2- tot 4- jarigen. Read more...