Bachelor en MasterscriptiesFlag-en.pngHieronder vindt u een overzicht van verschillende scripties die binnen het project Hearing Minds geschreven zijn door Bachelor- (BA) en Master- (MA) studenten van de Vrije Universiteit. Meer informatie en PDF versies van de meeste scripties zijn te vinden via de online scriptiedatabase van de VU.

Om PDF-bestanden te kunnen openen heeft u het programma Adobe Reader nodig, of een vergelijkbaar programma welke PDF-bestanden kan openen. U kunt Adobe Reader hier gratis downloaden.2015
 • Feuth, E.G.M. (2015, MA). Een talig gebalanceerde kinderzinnentest voor Nederlandssprekende kinderen. Meer lezen...
 • Groot, F.E. (2015, MA). Spraakaudiometrie voor Nederlandstalige jonge kinderen: een frasetest. Meer lezen...

2014
 • Berckmoes, R.M. (2014, MA). Een nieuwe spraakaudiometrische zinnentest voor het Nederlandse taalgebied. Meer lezen...
 • Bruins, Y.P.F. (2014, MA). Taalverwerking in beeld: Een nieuwe test om met de eye-tracker het precieze tijdstip van spraakverstaan te kunnen meten. Meer lezen...
 • Duijn, S. van. (2014, BA). Spraakperceptie in de ouderwordende bevolking met een gehoorbeperking. [PDF]
 • Graaf, W.E. de. (2014, MA). Foneemidentificatie bij kinderen: De rol van cognitie en talige complexiteit in spraakperceptie in verschillende luistercondities bij kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Meer lezen...
 • Heres Diddens, H. (2014, MA). Spraakperceptie in ruis van kinderen met een specifieke taalstoornis. Meer lezen...
 • Knijff, E.C. van. (2014, MA). Phoneme recognition in noise: The influence of age, hearing loss, complexity and inhibitory control. Meer lezen...
 • Lange, C.Y. de. (2014, BA). Ouderdomsslechthorendheid en dementie: Literatuurstudie over de onderlinge invloed. [PDF]


2013
 • Bakker, L. (2013, BA). De gesproken taalontwikkeling van gehoorgestoorde kinderen met ADHD: Invloed op fonologie, morfologie, syntaxis en vocabulaire. [PDF]
 • Bevenlander, A. (2013, MA). Zien wat je hoort: Een nieuwe test om het spraakverstaan te onderzoeken. Meer lezen...
 • Ouden, L.H. van den. (2013, MA). Het effect van ruis op de perceptie van fonetische kenmerken bij kinderen met een cochleair implantaat. Meer lezen...

2012
 • Lee, A.C.M. van der. (2012, MA). Fonologische ontwikkeling meten bij 2- tot 4- jarigen. Meer lezen...