Prof. dr. Martine CoeneMartine Coene.png

Martine Coene is professor in de Toegepaste taalwetenschap aan de VU in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in zowel theoretische als toegepaste taalwetenschap. Haar PhD onderzoek was gericht op de morfosyntaxis van Romaanse talen, met name het Frans, Roemeens en Spaans. In de afgelopen tien jaar is haar onderzoek voornamelijk verschoven naar mondelinge taalontwikkeling bij verschillende populaties van kinderen met taalstoornissen, zoals kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en kinderen met een auditieve beperking. Een van de specifieke onderwerpen van haar recente werk heeft betrekking op het effect van leeftijd bij implantatie op de mondelinge taalwaardigheid bij dove kinderen met een cochleair implantaat.

Gedurende de laatste vijf jaar heeft prof. dr. Coene haar horizon verbreedt naar de interface tussen syntaxis en prosodie en hoe dit de taalontwikkeling bij de slechthorende bevolking beïnvloedt. De laatste tijd is prof. dr. Coene betrokken geweest met de ontwikkeling van een nieuw proces voor het afstellen van hoortoestellen gebaseerd op talige input. Samen met prof. dr. P. Govaerts heeft ze twee gemeenschappelijke FP7 onderzoeksprojecten gecoördineerd waar een uitgebalanceerde psycho-akoestische testbatterij ontwikkeld is, die gebruikt kan worden om data te verkrijgen van de luisteraar om semi-geautomatiseerde aanpassing van protocollen die worden gebruikt voor het afstemmen van het cochleair implantaat.

Prof. dr. Coene’s huidige onderzoeksinteresse omvat een breed scala van onderzoeksonderwerpen gerelateerd aan spraakperceptie bij verschillende populaties met een gehoorstoornis. Ze is ook de project coördinator van Hearing Minds. Naast haar coördinerende taken heeft ze gewerkt aan verschillende publicaties binnen het project. Prof. dr. Coene is ook betrokken bij de Kind, Taal & Gehoor lezingen en begeleidt verschillende bachelor- en master scriptietrajecten en PhD onderzoeksprojecten aan de VU die goed passen in het Hearing Minds project.

Terug naar het overzicht >