Spraak in ruis

270px-Flag_of_the_United_Kingdom_svg.png
Wanneer ben je met iemand aan het praten en hoor je helemaal niets op de achtergrond? Wanneer is er geen 'ruis'?
Als je erover nadenkt, zijn er vaak meer geluiden dan alleen de stem van degene met wie je een gesprek voert.
Op een verjaardag praten er veel mensen tegelijkertijd, al deze stemmen vormen de zogenaamde 'ruis'.
Wanneer je in de auto met iemand praat, hoor je constant het geluid van de motor. Ook dit zorgt dus voor 'ruis' op de achtergrond.
De situaties waarin er meer geluid is dan de spraak waar je naar luistert, worden 'moeilijke luistersituaties' genoemd.

Mensen met een normaal gehoor hebben over het algemeen weinig moeite met het concentreren op de spraak en het wegfilteren van de ruis.
Maar er zijn groepen mensen waarbij juist deze ruis voor problemen kan zorgen. Hier is onderzoek naar gedaan door studenten van de VU.
De resultaten zijn hieronder terug te vinden.

Hoor jij dat?
Over het verstaan en ontwikkelen van grammatica bij kinderen
Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact op met dr. Annemiek Hammer (a.hammer@vu.nl)
Dit onderzoek is het afstudeerproject van Jorien Korver.

Kinderen pikken taal op uit hun omgeving, zoals thuis of op school. Zij leren dus taal uit het taalaanbod dat zij krijgen.
Het leren van taal uit de omgeving is geen gemakkelijke taak, omdat we vaak veel meer horen dan de spreker alleen- zoals andere sprekers op de achtergrond.
De omgeving is dus een moeilijke luistersituatie. De Vrije Universiteit heeft onderzocht wat de relatie is tussen de taalontwikkeling en de omgeving waarin kinderen taal leren.
Hieronder vindt u de resultaten.

Wat is het doel van het onderzoek?
Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben al aardig wat kennis van de grammatica van het Nederlands, maar zij leren ook nog steeds bij.
Zo leren zij onder andere nog werkwoorden en zelfstandige naamwoorden te vervoegen:

vb: ik ren, hij rent, gisteren rende jij
vb: appel- appels, park- parken

Kinderen met Ernstige Spraak- taal Moeilijkheden (ESM) hebben moeite met de ontwikkeling van grammatica.
Het is belangrijk om na te gaan waarom zij hier moeite mee hebben. Eerder onderzoek heeft laten zien
dat kinderen met ESM meer moeite hebben met het verwerken van spraak in moeilijke luistersituaties dan kinderen van
dezelfde leeftijd uit het regulier onderwijs. De vraag van dit onderzoek was daarom:
Zijn kinderen met ESM in staat voldoende taal te verwerken in moeilijke luistersituaties om grammatica te kunnen ontwikkelen?

Hoe hebben we dit onderzocht?
Voor dit onderzoek is een korte luistertaak gemaakt waarin kinderen woorden te horen kregen.
De vraag aan het kind was om het woord na te zeggen. De woorden van de taak bestonden uit vervoegde en niet-vervoegde woorden,
die sterk in klank op elkaar leken. Hierdoor ontstonden woordparen, zoals:

dansers- anders meervoud
ramen- samen meervoud
ontmoet- speelgoed tt enkelvoud
verfde- zelfde verleden tijd

De woorden werden aangeboden in stilte en in 2 moeilijke luistersituaties, namelijk in continue ruis en in ruis met korte stilte-intervallen (flucturerend).
Het is bekend dat spraakverstaand in fluctuerende ruis makkelijker is dan in continue ruis.

Aan dit onderzoek hebben 20 kinderen met ESM meegedaan in de leeftijd 7 tot 11 jaar. Daarnaast is er een groep getest van 43 kinderen
uit het regulier onderwijs in de leeftijd van 5 tot 11 jaar. Deze kinderen hebben een normale taalontwikkeling en vormen dus een controlegroep.

Wat zijn de resultaten?
De kinderen met ESM hebben geen moeite met woordverstaan in stilte maar wel in de moelijke luistersituaties. Dit is weergegeven in het figuur.

SpraakInRuis.PNG

blauw=ESM, groen=jonge controles, rood= oude controles
1. zacht 2. fluct. zachte ruis 3. cont. zachte ruis 4. fluct. harde ruis 5. cont. harde ruis

Kinderen met ESM hebben significant lagere percentages in de moeilijke luistersituatie dan de jongere kinderen uit het regulier onderwijs.
Zij hebben wel beter woordverstaan in continue ruis dan in fluctuerende ruis.